МКБППМН-Кубрат организира интерактивна среща сред петокласници в Кубрат

МКБППМН-Кубрат организира интерактивна среща сред петокласници на тема: „Управление на класната стая - от хаос към позитивна дисциплина“.
Класната стая като част от училищното пространство е специално място, в което учениците трябва да се чувстват комфортно, уютно, да се грижат ежедневно за атмосферата в нея и да се чувстват отговорни за неговото опазване и поддържане. Това се постига, като се говори често за това в часа на класа, по време на родителски срещи, в извънкласни дейности и др. Често се случва ентусиазмът сред децата да спадне, особено когато са в деликатната юношеска възраст, лесно да се разсейват, да за губят интерес към учебния процес, да влизат по-често в пререкания и др.
Всичко това в един момент води до нарушаване на реда и дисциплината не само в час, но и по време на междучасията, казано иначе добрата атмосфера отстъпва място на хаоса, който не е полезен за нито един от участниците в учебно-възпитателния процес. В такива случаи дискусиите на тема, как да подобрим дисциплината, да припомним и поработим върху „правилата на нашата класна стая“ са необходими, защото биха повишили вниманието на децата, развили у тях лична отговорност – „с какво допринасям за добрата или нарушената атмосфера“.
Около тези въпроси дискутираха в часа на класа възпитаниците на Каролина Иванова от 5 „а“ клас при СУ „Христо Ботев“ на 29 май 2023 година под менторството на секретаря на местната комисия д-р Надие Карагьозова. На вниманието на учениците бяха предложени думи като: вежлив, груб, любезен, завистлив, агресивен, търпелив т.е. думи, които предизвикват различни емоции-положителни и отрицателни, а задачата беше да съставят изречения съобразно темата- кои от тези думи, помагат за позитивна класна стая и кои допринасят за хаоса в нея.
Сред получените интересни предложения в края на урока петокласниците се убедиха и бяха единодушни, че хаосът няма място в класната стая, а за добрата атмосфера в нея се изискват ежедневни грижи и всеки един трябва да проявява вежливост, учтивост, любезност, търпение, и да покани Любовта да господства в нея.

МКБППМН-Кубрат

 

 

 

МКБППМН-Кубрат МКБППМН-Кубрат

Назад