Преподавателка от СУ „Христо Ботев“ - гр. Кубрат с международна изява в научен семинар „eTwinning“

След участие в конкурс за избор на участници в eTwinning семинар за професионално развитие на преподаватели в системата на основното и средно образование преподавателката по английски език от СУ „Христо Ботев“ - гр. Кубрат Нина Цонева, заедно с още две преподавателки от страната посетиха гр. Будапеща, Унгария в периода 12-14.05.2023г.
Събитието бе насочено към учители в начален, прогимназиален или гимназиален етап от образователната система. Целта на семинара бе участниците да се запознаят с основите на дейност eTwinning, фокусирано върху годишната тема на дейността за 2023 г.; да се запознаят и осъществят контакти с учители от съседни държави; да споделят идеи и добри практики, да стартират нов eTwinning проект.
В семинара участваха общо 53 преподаватели от Унгария, Словакия, Германия, Румъния, Хърватска, Латвия, Австрия, Грузия, Сърбия, Молдова, Азербайджан, Ливан, Кипър и Нидерландия. Събитието бе отлична възможност преподавателите да споделят добри практики и методи на преподаване, както и да сформират екипи за бъдещо сътрудничество за създаване на нови проекти както в платформата eTwinning така и по програмата Еразъм+.
Участието в подобни международни семинари е изключително полезно тъй като те дават възможност на преподавателите да научат и да предложат алтернативна и иновативна форма на обучение за да насърчат учениците си да не спират да учат.
Проектите в платформата eTwinning и по програмата Еразъм+ са отлична възможност за учениците и учителите да развиват уменията си за общуване на чужд език, без които успешното кариерно реализиране е невъзможно. Общувайки, учениците се учат и на работа в екип, развиват уменията си за критическо мислене и толерантност.
Изграждането на тези умения ще бъдат във фокуса на бъдещите проекти, които ще разработим заедно с учениците и учителите от СУ „Христо Ботев“ в гр. Кубрат.

 

 

 

Преподавателка от СУ „Христо Ботев“ - гр. Кубрат с международна изява в научен семинар „eTwinning“ Преподавателка от СУ „Христо Ботев“ - гр. Кубрат с международна изява в научен семинар „eTwinning“ Преподавателка от СУ „Христо Ботев“ - гр. Кубрат с международна изява в научен семинар „eTwinning“

Назад