Секретарят на МКБППМН д-р Надие Карагьозова обучи нови 64 педагогически специалисти от Софийска област

Войната по пътищата, абитуриентските балове и с наближаването на края на учебната година, темата свързана с безопасността на пътя става все по актуална. С особено внимание по темата, педагогическите екипи на три детски градини от Софийска област, преминаха обучителен семинар в края на седмицата (13-14 май 2023 г.) в Перник по безопасност на движението по пътищата. По темата кубратския секретар има разработена превантивно-образователна програма адаптирана и към децата от предучилищна възраст, която се приема с повишен интерес в последните 3 години от детски градини и училища от страната.
Домакин на събитието стана ДГ "Родолюбче", която приюти 64 учители. Организатор на събитието беше софийският Център за квалификация и обучение на педагогическите специалисти. Две ползотворни, работни дни наситени с много самостоятелна работа и дискусия сподели Карагьозова с педагозите, които писаха примерни сценарии по БДП на тема "Живот без риск" и разиграха различни пътни казуси.
Провокирани да компилират различни техники и идеи, педагозите се убедиха, че в различните педагогически ситуации по математика, изобразително изкуство, физическо възпитание, могат да бъдат проверени и затвърдени и знанията по БДП. Разчупеният модел на провеждане на творческия процес беше приет и одобрен и от новите педагогически специалисти, които се довериха на кубратския секретар и пожелаха нови срещи с нея.

МКБППМН-Кубрат

 

 

 

МКБППМН-Кубрат МКБППМН-Кубрат МКБППМН-Кубрат
МКБППМН-Кубрат МКБППМН-Кубрат МКБППМН-Кубрат

Назад