Извънредна сесия в Кубрат

На заседание на Общинския съвет в град Кубрат беше взето решение местните парламентаристи също да подкрепят битката за здравето и щастието на 6-годишния Антон Петров от Кубрат, който е с бъбречна недостатъчност и дисплазия.
За бъдещите прегледи и лечение в кралство Нидерландия ще са необходими финансови средства, които семейството към този момент не може да си позволи. От трибуната на местния съвет председателят Хюсеин Юмеров заяви, че всяка помощ ще е добре дошла за семейството на малкия Тони, който иначе е борбено дете и с героически сили устоява поднесените предизвикателства за живота си.
В подкрепа на детето се обяви и кметът на Община Кубрат Алкин Неби, който отново подчерта, че Общината и Общинският съвет застават плътно зад малкия Антон и неговата майка - Искра Георгиева, която трудно сдържа емоциите си, но въпреки това намери сили да изкаже благодарностите си към хората, подкрепили малкото й дете.
„Уважаеми съветници и ръководство на Община Кубрат! Изказвам на всички Вас най-искрените си благодарности за оказаната помощ! Изказвам благодарности на Кмета Неби и на г-н Юмеров, които безрезервно ме подкрепиха в нелеката ми борба. Думите ми наистина ще са малко, защото искам да благодаря на абсолютно всички хора, които отделят от себе си и сърцата си!“, заяви Искра Георгиева.
Набраната сума от местните парламентаристи беше предадена лично на майката, която благодари и прегърна всички.

Всеки, който желае да помогне на малкия Антон, може да го направи на следната банкова сметка:
Валута: BGN
IBAN: BG52STSA93000029809776
BIC: STSABGSF
ТИТУЛЯР: Искра Стефанова Георгиева

На днешно извънредно заседание съветниците единодушно подкрепиха актуализиране представителството на Община Кубрат в СНЦ „МИГ Завет - Кубрат“, като определиха и мандата за гласуване на представителя на Община Кубрат в отчетно-изборното Общо събрание на СНЦ “МИГ Завет - Кубрат“.

 

Назад