С шести пореден автомобил се сдоби Социалният патронаж в Кубрат

Община Кубрат приключи изпълнението на дейностите за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила“ по проект за закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашния социален патронаж /ДСП/ в Кубрат по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ финансиран от Фонд „Социална закрила”.
Превозното средство беше показано днес, като то е вече шесто в обновения автопарк на Общинското предприятие в лудогорския град. Ключовете на новата придобивка връчи лично кубратският градоначалник Алкин Неби на директора на ОП „Социални услуги” Ахмед Камбер.
Автомобилът от марката "Renault" е снабден с най-различни удобства за улеснение на водача, както и с антибактериално покритие в отделението при транспортиране на храните – предимно топъл обяд.
Общинското ръководство, начело с кмета Неби, пожела безаварийна работа на шофьора и екипа, подчертавайки, че Общината продължава да спазва поетите ангажименти към жителите и потребителите на социалните услуги. От своя страна директорът Ахмед Камбер благодари за новата придобивка, както и за екипната работа. Специални благодарности Ахмед Камбер отправи на общинския кмет Алкин Неби, на зам.-кметът Женифер Пойраз, както и на Стела Любенова – гл. експерт „Управление на проекти и обществени поръчки“ към Община Кубрат.
Общата стойност на договора е 45 120.00 лв. с включено ДДС, от които 35 644.80 лв., с включено ДДС, е финансирано от Фонд „Социална закрила“ и 9 475.20 лв., с включено ДДС, съфинансирано от Община Кубрат.
С реализирането на проектните дейности е постигната общата цел на проекта: Обновяване и модернизиране на съществуващата материална база в т.ч. и автомобили за разнос на храна към ДСП в община Кубрат, както и на специфичните цели:
• Повишаване на качеството и ефективността на предоставяните услуги за възрастните хора и тези в неравностойно положение, чрез създаване на оптимални условия за функциониране на социални услуги, свързани с предоставяне на готова храна;
• Подобряване условията на работа и създаване на оптимални условия за доставка на готова кулинарна продукция, което да отговарят на всички норми и стандарти за транспортиране на храни;
• Постигане на по висок КПД, икономически ефект свързан с намаляване на разходите за гориво, което ще доведе и до социален ефект чрез намаляване на таксите на потребителите на социални услуги.

 

 

 

С шести пореден автомобил се сдоби Социалният патронаж в Кубрат С шести пореден автомобил се сдоби Социалният патронаж в Кубрат С шести пореден автомобил се сдоби Социалният патронаж в Кубрат

Назад