Покана за пресконференция по проект „Грижа в дома в Община Кубрат“Уважаеми госпожи и господа,
Във връзка с изпълнението на проект № BG05SFPR002-2.001-0040 „Грижа в дома в Община Кубрат”, по процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома”, финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г., съфинансирано от Европейския съюз и Административен договор BG05SFPR002-2.001-0040-C01 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, Ви каним да присъствате на комуникационна проява (пресконференция), която ще се проведе на 30.03.2023 год., от 10:30 ч. в Заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Кубрат, находяща се в гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1.

 

 

Покана за пресконференция по проект „Грижа в дома в Община Кубрат“ Версия за Acrobat Reader

 Назад