Информационна среща по ОПАК

   На 29 май 2013 г. от 14.00 часа в Ритуалната зала на читалище Кубрат, находящо се срещу главния вход на Общинска администрация гр. Кубрат, ще се проведе пресконференция по повод старта на изпълнение на проект „Повишаване на капацитета на служителите на община Кубрат за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”. Обучението е финансирано по Оперативна програма „Административен капацитет” към Министерство на финансите и предвижда да повиши квалификацията на служителите на общината. На пресконференцията ще присъстват г-н Ремзи Халилов - кмет на община Кубрат, ръководителят на проекта г-жа Хюсние Мустафова и служители на общината.

 

Назад