Ученици от Кубрат дискутираха превантивната страна на любовта

8а клас от кубратското СУ „Христо Ботев“ дискутираха на 19 януари 2023 г. тема посветена на любовта, която в нашия живот се изявява като разумност, справедливост и доброта. Интерактивният урок се разигра в часа по философия с ментори Едиз Акифов-учител по образователния предмет и секретарят на МКБППМН д-р Надие Карагьозова, която преди дни обяви и глобалната превантивна тема на комисия за 2023 година „Любовта като образователен, възпитателен метод и превенция чрез добротворчество“.
Класът, разделен на две работни групи, разсъждаваха върху действията и емоциите, които изпитваме, когато се водим от израза „от любов и с любов“. В края на урока говорителите на групите Симон и Даная, представиха екипната работа, която получи одобрението на учителя по философия и беше обобщена от Туана Незирова (отговорник на класа) в общ плакат, който излъчи следното послание „Любовта винаги ражда любов“.
По време на самостоятелната работа, учениците, влизайки във взаимодействие с всеки един от групата, се убедиха, че сплотеността и уважението един към друг означава много и тя трябва да е водеща за постигана на добри резултати и общи цели.

МКБППМН-Кубрат

 

 

 

МКБППМН-Кубрат МКБППМН-Кубрат МКБППМН-Кубрат

Назад