„Превенция чрез добротворчество – Един ден без джобни“ акцент в дейността на МКБППМН-Кубрат за 2023 г.

През 2023 година кубратската комисия ще работи по новата си превантивно-образователна програма „Любовта, като образователен, възпитателен и превантивен метод“, която ще бъде реализирана в различни форми – ученически дискусии, интеракция, открити уроци, плакати с послания и др. в зависимост от конкретните цели и задачи на заданието.
В резон с програмата, доброволците от клуб „Емпатия“ заложиха на другата благотворителна идея „Един ден без джобни“ също да намери своето място в превантивния календар. Новите идеи по нея бяха обсъдени на първата среща за тази година, състояла се на 17 януари с активните доброволци Алим Сезгинов и Нели Йосифова - ученици от 12 клас.
Посланията, свързани с любовната тематика, ще стигат до учениците и учителите – партньори с помощта на позитивните ученически папки, които през годините се превърнаха в хит сред подрастващите – един малък жест, който да ги стимулира и насърчава в ежедневните дела.
„Предизвикателство през цялата година ще бъде интерпретацията на популярния израз „Любовта е навсякъде“ и какво правим „От любов и С любов“. Ще си говорим за нея във всички й аспекти, като един непрекъснат процес на процъфтяване, на обединяване на много други добродетели, ще разширим нейното съдържание, като излезем от познатото й тълкувание, няма да става дума за любовта като забавление и удоволствие, а по-скоро като универсална сила, която дава живот на всички неща. Отвореното сърце, означава добър човек“, научаваме от секретаря на комисията и автор на превантивната програма д-р Надие Карагьозова.

МКБППМН-Кубрат

 

 

 

МКБППМН-Кубрат МКБППМН-Кубрат МКБППМН-Кубрат

Назад