Ученици от Кубрат представиха „Сцена за теб и мен“

В Средно училище „Христо Ботев“ в град Кубрат се проведе инициативата „Ние учим в сигурна училищна среда“ по проект „Знания за правата на човека“, с участието на ученици от 8-ми и 9-ти „а“ клас.
Пред ученици и гости, сред които и представители от Община Кубрат, участниците представиха „Сцена за теб и мен“ - театрална постановка „Просто ме обичай“ и театър на сенките.
Инициатори на проекта са Национална асоциация на ресурсните учители, Сдружение „Знание“ – Ловеч, „Aktive citizens fund Iceland, Lichenstein, Norway“, а СУ „Христо Ботев“ в Кубрат е едно от десетте избрани училища от цялата страна, участващи по проекта.
Обучителните дейности по проекта в училището са възложени на преподавателката Иванка Алексиева, училищният психолог д-р Стефка Александрова, както и на учениците от 11-ти „а“ клас – Каан Велиев, Преслава Коджахристова и Мерт Махмуд.
Работните теми по проекта обхващат темите за правата на човека, дискриминацията, правото на защита от насилие, правото на образование, равенството между половете, бедността, социалното изключване, както медиите и интернет. Всяка от темите съдържа учебен материал, упражнения и игри към нея, като приключва с оценка и себерефлексия.
Занятията се провеждат за втора учебна година с ученици от 9-ти „а“ клас, като предстои през месец януари 2023 година и заключителната дейност по проекта – участие в национални състезание по дебати в столицата София.

 

 

 

Ученици от Кубрат представиха „Сцена за теб и мен“ Ученици от Кубрат представиха „Сцена за теб и мен“ Ученици от Кубрат представиха „Сцена за теб и мен“

Назад