Решениe на Общински съвет - Кубрат от 22.10.2010 г.

   Публикувано решение на Общински съвет - Кубрат за временно изпълняващ кмет на кметство Каменово - Протокол №33 / 22.10.2010 г. на сайта на Общински съвет - Кубрат. - www.kubrat.bg/obs

 

Назад