Превенция на тема „Култура на класната стая“ проведе МКБППМН-Кубрат в Езерче

Покана от училищното ръководство на ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ с. Езерче, общ. Цар Калоян, получи секретарят на местната комисия в Кубрат д-р Надие Карагьозова за провеждане на превантивна среща в образователната институция. Темата на дискусията „Позитивната дисциплина-като елемент на културата на класната стая и ключ за хармонизиране на отношенията в нея“ беше представена в два модула – пред учениците от начален етап и прогимназиален с активното участие и на учители от школото.
Играта, като образователен и възпитателен метод беше избрана като водещ инструмент по време на срещата-предпочитана форма от автора на превантивната програма. Играта създава условия и дава възможност всяко дете да бъде ангажирано, и да участва активно, като влиза във взаимодействия с останалите ученици от класа. Това помага за сближаване и сплотяване на учениците, и улеснява изграждането на ученическо общество, в което децата се уважават и реагират на различията проявявайки толерантност и грижа.
Учениците от начален етап в продължение на един учебен час разделени на 4 отбора откриваха по какво децата в групата си приличат и как изглежда тяхната пъстра шарена класна стая. Самостоятелната работа на отборите беше представена на общо табло, а посланието децата излъчиха като използваха позитивната дума, с която определиха емоцията, която са изпитали по време на съвместната работа.
Учениците от 1-4 клас стигнаха до извода, че „Съвместната работа, води до изграждане на добри приятелства, а успехът иска постоянство и упорит труд“. Срещата с учениците от прогимназиален етап 5-7 клас също премина по разчупен начин. „Опознай връстника от училище“, провокира учениците да работят по двойки, като тя се образува от ученици от различни класове. Идеята да излезем от класната стая, в която познаваме добре съученика и да видим кой още учи в нашето училище, какво мога да науча за него, имаме ли сходни интереси, от какво се вълнуваме, какви ни тревожи и др. В края на урока учениците успяха да представят по емоционален начин кратките визитки, които успяха да напишат за своя връстник и да видят, че нещата, които ги сближават са много повече отколкото различията.
По време на срещата настроение в класната стая създадоха и цветните балони, които улесниха образуването на отборите.
В края на срещата секретарят на кубратската комисия получи благодарствено писмо и тетрадка-дневник, с пожелание за нови съвместни срещи. Събитието в с. Езерче се проведе на 30 ноември 2022 г.

МКБППМН-Кубрат

 

 

 

Превенция на тема „Култура на класната стая“ проведе МКБППМН-Кубрат в Езерче Превенция на тема „Култура на класната стая“ проведе МКБППМН-Кубрат в Езерче Превенция на тема „Култура на класната стая“ проведе МКБППМН-Кубрат в Езерче
Превенция на тема „Култура на класната стая“ проведе МКБППМН-Кубрат в Езерче Превенция на тема „Култура на класната стая“ проведе МКБППМН-Кубрат в Езерче Превенция на тема „Култура на класната стая“ проведе МКБППМН-Кубрат в Езерче

Назад