Уведомление от отдел „БФСДТРЗ“

Уважаеми граждани,
Община Кубрат Ви информира, че във връзка с годишното приключване на банковите сметки на бюджетните организации за 2022 г. и на основание ДДС 07/22.11.2022 г. на Министерство на финансите на 30.12.2022 г. касите на Община Кубрат няма да обслужват граждани.

 

Назад