Институции от Добрич споделиха опита на МКБППМН-Кубрат

С цикъл от лекции свързани с превенцията, съвременното образование, личностно развитие и себепознание, секретарят на МКБППМН-Кубрат д-р Надие Карагьозова, гостува на образователна и културна институция в добруджанския град в седмицата на толерантността и денят на християнското семейство. По покана на директора на Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост инж. Нели Петрова, кубратския секретар проведе среща с трите осми класа на школото, които бяха обект на превенция по различни теми. С интерактивни моменти, минути за творчески задачи и излъчване на послания, възпитаниците на школото изработиха дърво на толерантността, като изписаха върху цветни листа - как разбират толерантността, какво означава, как се проявява, за да стигнат до извода, че различията в света около нас, посрещнати с уважение и разбиране, всъщност водят до хармония и единство в многообразието, и че всъщност сме част от едно голямо семейство, в което всеки участва със своя език, бит, култура и др.
Учениците от профил фризьорство, разсъждаваха върху любовта, като универсална категория и висша ценност, която всеки от нас притежава и я развива в различните й проявления през целия си живот и, че сътвореното с любов и от любов има стойност, и съдържание. Бъдещите шофьори на училището дискутираха върху опасностите, които крие големия град – лошия приятелски град, как лесно се става зависим от упойващи вещества, как се попада в капана на социалните мрежи, какво означава култура на пътя и др.
Серия от задушевни срещи с представители на различна възраст, организира културната институция НЧ „Мевляна-2012“ в дните 18-20 ноември 2022 г., на които се наблегна на чара на третата възраст или как пенсионерите да оползотворят пълноценно своето време. С ученици, родители и самодейци се проведоха разчупени образователни игри, в които всеки имаше възможност да представи себе си по оригинален начин и да се почувства специален. Всички участници отчетоха ползата от подобни срещи, в които всеки има възможност да научи нещо ново, да сподели наученото и най-вече да сподели емоции с други хора. Читалището в района се откроява с много активната си и разнообразна дейност. Похвала заслужава ръководството на институцията, която успява да привлича млади хора, което е предизвикателство за съвременното читалище.
По време на посещението си кубратския секретар гостува още в Младежкия дом в града на вечерта подготвена от доброволците по случай 16 ноември - Денят на толерантността и поздрави всички младежи доброволци, които оползотворяват свободното си време чрез творчество и остави послание на специалното дърво, оставено на входа на залата. С посещение в детската танцова школа „Жътвари“ кубратския секретар се убеди, че там където има желание, решения се намират, там където има кой да посее семенце, плодовете рано или късно идват, и ролята на всички значими възрастни в живота на подрастващите е от голямо значение, а сред тях децата разпознават своите авторитети и модели на подражание.
По време на срещите малчуганите от Добрич, бяха зарадвани от позитивните папки на кубратската комисия, която тази година проведе превенция и личностно развитие сред подрастващите чрез фолклор и народното творчество.

МКБППМН-Кубрат

 

 

 

Институции от Добрич споделиха опита на МКБППМН-Кубрат Институции от Добрич споделиха опита на МКБППМН-Кубрат Институции от Добрич споделиха опита на МКБППМН-Кубрат
Институции от Добрич споделиха опита на МКБППМН-Кубрат Институции от Добрич споделиха опита на МКБППМН-Кубрат Институции от Добрич споделиха опита на МКБППМН-Кубрат
Институции от Добрич споделиха опита на МКБППМН-Кубрат Институции от Добрич споделиха опита на МКБППМН-Кубрат Институции от Добрич споделиха опита на МКБППМН-Кубрат

Назад