Игри за сплотяване и хармонизиране на отношенията в клас организира МКБППМН-Кубрат

При голяма част от петокласниците, в началото на учебната година настъпват леки смущения. Това е напълно разбираемо, защото децата в продължение на 4 години се обучават от един учител, привикват към неговия стил и общуват основно с него. В пети клас вече нещата стоят по-различно. Има нови предмети, нови учители, образователната програма става малко по натоварена, в класа се присъединяват нови деца и др. Често са наблюдава стрес при някои ученици, нарушена дисциплина, напрежения между отделните ученици, трудности в общуването с новите учители и др. Това налага общи усилия от страна на учители, родители и ученици, които трябва да се обединяват в решаването на проблемите за да бъде адаптацията към новите образователни моменти по-плавна. С постоянство и желание от всички страни, нежеланите прояви могат да бъдат трансформирани в позитиви и да се формира едно сплотено детско общество. Съвременната научна литература днес предлага богат педагогически инструментариум, който от един опитен педагог може да бъде приложен в преодоляването на конкретни кризи.
Пети „б“ клас при СУ „Христо Ботев“ с класен ръководител Диана Илиева, бяха обект на превенция на тема: „Позитивната дисциплина–ключ за хармонизиране на отношенията в клас“. Срещата се проведе на открито в градския парк в часа на класа на 7 ноември 2022 година. Секретарят на местната комисия д-р Надие Карагьозова заложи на игри за сплотяване и по-добро опознаване на другия „Всички по нещо си приличаме“ и „Научих нещо ново за…“. Образователните игри провокираха учениците да влязат веднъж в ролята на репортери и веднъж в „обувките на другия“. Игрите се изиграха по двойки, като за целта класът беше разделен на два отбора обозначени с цветни стикери в различна форма.
Единият отбор със знак автомобили, другият със знак ябълка. Учениците трябваше да изберат съученик от класа, когото познават най-малко и с когото са общували най-малко. Идеята е да научат повече за него, да го опознаят по отблизо, като му задават различни въпроси: примерно любим плод, футболен отбор, предмет в училище, има ли домашен любимец и др. и с получените отговори да представят накратко своя съученик. Изслушват се всички двойки и с всеки разказ, класът придобиви нова информация за своя съученик. По този начин се откриват сходни интереси, хобита, предпочитания за цвят, занимание и др. Формират се малки групи, които се обединяват по един общ признак, излъчват послание за по-добра, стегната дисциплина в клас, и дават заявка да са добрият пример в спазването на правилата в училище и извън него. Най-активни по време на урока бяха братята близнаци Венко и Веско, които направиха впечатление с най-оригиналните въпроси, които отправиха към своите съученици, с които общуват по-малко, и не скриха емоциите си от наученото.
В края на срещата секретарят на комисията представи пред петокласниците новата превантивно-образователна програма за 2023 година „С любов и усмивка срещу агресията“ и постави задачи пред класа, по които ще дискутират на нова среща през втория срок. А Диана Илиева, изненада своите възпитаници и кубратския секретар с ръчно изработени стикери под формата на сърце, а излъченото послание „Добрите деца формират отговорен и сплотен клас“ напълно синхронизира на тях.

МКБППМН-Кубрат

 

 

 

Игри за сплотяване и хармонизиране на отношенията в клас организира МКБППМН-Кубрат Игри за сплотяване и хармонизиране на отношенията в клас организира МКБППМН-Кубрат Игри за сплотяване и хармонизиране на отношенията в клас организира МКБППМН-Кубрат

Назад