Ученици от Община Нова пазар с благодарствени думи към МКБППМН-Кубрат

Учениците от клуб „Аз и моят свят“ с ръководител Йонка Николова от ОУ с. Стоян Михайловски, Община Нови пазар от три години си партнират с кубратската местна комисия, като мултиплицират успешно нейни педагогически инструменти за личностно развитие на подрастващите. В поредицата от срещи в онлайн платформите страните дискутираха разнообразна гама от теми с подходящи интерактивни игри за хармонизиране на отношенията в клас и изграждане на позитивна дисциплина.
Йонка Николова е учител с дългогодишна практика и опит, която не спира да търси все по нови и нови възможности, с които да направи учебния процес още по-привлекателен и атрактивен, за да засили интереса на учениците от малцинствените групи. Сътрудничеството на ръководителката на Клуб „Аз и моят свят“ и секретарят на местната комисия в Кубрат д-р Надие Карагьозова тръгва от педагогически форум проведен в Камчия през 2018 година. Пандемията, която беляза 2019 година и постави образователния процес на изпитания даде възможност и за по-тясно сътрудничество, която намери своето проявление в онлайн-срещите.
В знак за доверието местната комисия изпрати за участниците от клуба позитивните папки с пожелания да бъдат все така творчески активни и търсещи за да преоткриват света около нас и да го правят още по-красив.
Сътрудничеството ще продължи и през новата 2022/23 учебна година.

МКБППМН-Кубрат

 

 

 

Ученици от Община Нова пазар с благодарствени думи към МКБППМН-Кубрат Ученици от Община Нова пазар с благодарствени думи към МКБППМН-Кубрат Ученици от Община Нова пазар с благодарствени думи към МКБППМН-Кубрат

Назад