Сърби инвестират 20 милиона евро в Кубрат

   Мащабна инвестиция на стойност 20 млн. евро предстои да се реализира на територията на община Кубрат. Сдружение NCC DOO със седалище в столицата на Сърбия - Белград е заявило желание да изгради 200 декара оранжерии за биоорганични продукти и да създаде на още толкова площ трайни насаждения.
   Оранжериите ще бъдат на базата на последните технологии за семена и селскостопанска продукция под контрола на Министерството на земеделието на Израел. Производството на биоорганични продукти ще е по авангардния KOSHER стандарт и ще се реализира и контролира от израелски специалист минимум 5 години. Произвежданите зеленчуци и плодове ще бъдат изцяло органични, а не генномодифицирани. Белградското сдружение гарантира 100% реализация на продукцията. С реализирането на проекта ще бъдат открити 200 постоянни работни места и до 500 сезонно наети работници.
   На своето заседание общинските съветници подкрепиха бизнес инициативата. За целта ще бъде създадено смесено търговско дружество, в което община Кубрат ще участва със земята - мери и пасища, намиращи се на изхода на Кубрат за Русе до ДЗС-то.

 

Назад