Секретарят на МКБППМН-Кубрат с жест към НЧ „Мевляна-2012“ - гр. Добрич

НЧ „Мевляна-2012“ - гр. Добрич е сред новите партньори на кубратската местна комисия. В края на този месец културната институция отбелязва рождението на Мевляна Джалал ад-Дин Мухаммад Руми - великият ислямски мистик, поет и проповедник, който днес е един от най-четените поети из целия свят.
Във връзка със светлото събитие и разнообразната дейност, която развива младата институция, секретарят на МКБППМН-Кубрат изпрати поздравителен адрес, похвална грамота за секретаря на читалището и художествен ръководител на фолклорните групи Нуртен Кьосе, методическа литература за детския отдел на библиотеката и за най-малките читатели от фолклорните позитивни папки на комисията, които през годината напомняха народните мъдрости събрани в поговорки и пословици.
През месец юли тази година, на културно събитие проведено в Пловдив на тема „Език, култура, религия“ се положи началото на сътрудничеството между културната институция в Добрич и местната комисия. Презентацията на секретаря на добричкото читалище Нуртен Кьосе предизвика интереса на кубратския педагог, който в своите разработки, горещо препоръчва читалищата и библиотеките да използват пълния си капацитет и потенциал в ангажиране на подрастващите в дейности, които допринасят за цялостното изграждане на детската личност.

МКБППМН-Кубрат

 

 

 

Секретарят на МКБППМН-Кубрат с жест към НЧ „Мевляна-2012“ - гр. Добрич Секретарят на МКБППМН-Кубрат с жест към НЧ „Мевляна-2012“ - гр. Добрич

Назад