Публикувани заповеди за изземване на имоти с погасено право на строеж по давност

На основание чл. 67 от Закона за собствеността и чл. 65, ал. 1 от Закона за общинската собственост Община Кубрат изземва със заповеди на кмета на общината имоти в с. Севар, върху които не е упражнено правото на строеж върху общинска земя в продължение на пет години.

 

 

Заповед №648 / 01 септември 2022 г. на кмета на община Кубрат Версия за Acrobat Reader
Заповед №649 / 01 септември 2022 г. на кмета на община Кубрат Версия за Acrobat Reader
Заповед №650 / 01 септември 2022 г. на кмета на община Кубрат Версия за Acrobat Reader
Заповед №651 / 01 септември 2022 г. на кмета на община Кубрат Версия за Acrobat Reader
Заповед №652 / 01 септември 2022 г. на кмета на община Кубрат Версия за Acrobat Reader

 

Назад