Кръгла маса „Среща на поколенията”

   Във връзка с предстоящото честване на 50-годишния юбилей на Основно училище ”Христо Смирненски” - град Кубрат на 20.03.2013 г. шестокласниците проведоха Кръгла маса „Среща на поколенията” съвместно с учителите-пенсионери от клуб „Просвещение”. Предварително, с помощта на класните си ръководители – Марина Йорданова и Катя Димитрова, децата издириха материали с цел да се запознаят с историята на образователното дело в града. Изготвиха презентация, в която съпоставиха мероприятия и дейности, провеждани в училище в миналото и днес.
   Гости бяха г-жа Снежана Георгиева – зам.-кмет на Община Кубрат, работила като учител в ОУ ”Христо Смирненски”, г-жа Татяна Дочева –директор на СОУ ”Христо Ботев”, г-н Володя Войков - директор на ОУ ”Христо Смирненски”, г-жа Пенка Йорданова - главен учител – всички те – бивши възпитаници на училището – юбиляр. Присъстваха учители-пенсионери, посветили много години от живота си на учениците. Те разказаха за своите ученически години. След това споделиха спомени от професионалната си биография като педагози, отговориха на поставените въпроси.
   Децата поздравиха гостите с композиция от стихове за учителя. От своя страна пенсионерките също поздравиха шестокласниците, като силно развълнуваха, както учениците, така и гостите.
   Всички участници в дискусията достигнаха единодушно до извода, че една от целите на училището като институция винаги е била формиране на граждански добродетели у учениците. Срещата се превърна в празник за представителите на трите поколения – пенсионери, продължаващи да се вълнуват от проблемите на образователното дело, настоящи учители – наследили тяхната мисия на будители и ученици.

   Клуб „Млад журналист” при ОУ ”Христо Смирненски” – гр. Кубрат.

 

 

 

Кръгла маса "Среща на поколенията" Кръгла маса "Среща на поколенията" Кръгла маса "Среща на поколенията"

 

Назад