МКБППМН-Кубрат проведе превантивна беседа на открито в лятното училище на ЦПУРДР

   МКБППМН-Кубрат гостува в лятното училище към ЦПУРДР (Център за предоставяне на услуги за ранно детско развитие) с ръководител Фатме Чакърова (старши учител в начален етап на ОУ „Васил Левски“ – Беловец) с превантивната програма „Забавно лято“, която предлага широк спектър от игри за сплотяване и формиране на задружно детско общество. В продължение на един час малчуганите се забавляваха с игрите на Усмивко и Сърдитко, които отправиха и едно творческо предизвикателство към децата, които обичат да рисуват, а именно – да представят колективна рисунка на тема „Щастливо лято“.
   Бързите, смелите и сръчните художници (Нилай Сунай и Санем Сунаева) се справиха отлично със задачата и бяха убедителни, че ваканцията трябва да бъде пъстра, шарена, забавна, пълна с игри на открито, които да бъдат споделяни с приятели, които да се смеят заедно, да си помагат при нужда, да се изслушват внимателно, когато разговорят и да не се прекъсват, и да не стигат до обиди или физически сблъсъци, когато има различия в мнението им.
   Активността на децата беше поощрена от секретаря на местната комисия д-р Надие Карагьозова, която в края на срещата подари на всяко дете позитивни папки с послания за успешна реализация, както в училищния, така и в личния живот.
   Предстоят още беседи на открито, предпочитана форма на работа от местната работа през летните месеци, било в индивидуалната работа с деца, които са в конфликт със Закона или деца, търсещи емоционална подкрепа. В определени дни ще се организират и спортни ходения по обновената Екопътека.

   МКБППМН-Кубрат

 

 

 

МКБППМ-Кубрат проведе превантивна беседа на открито в лятното училище на ЦПУРДР МКБППМ-Кубрат проведе превантивна беседа на открито в лятното училище на ЦПУРДР МКБППМ-Кубрат проведе превантивна беседа на открито в лятното училище на ЦПУРДР

Назад