Протокол за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ за стопанската 2022-2023 г.

   Публикуван протокол за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд - Разград, по реда на чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за стопанската 2022-2023 година за землищата от община Кубрат, област Разград.

 

 

Протокол за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ за стопанската 2022-2023 г. Версия за Acrobat Reader

 

Назад