Екипът на ОИЦ-Разград посети Кубрат

   Поредното информационно събитие на Областния информационен център се проведе в Кубрат. Домакин бе Агробизнесцентърът в града. Мениджъри на микро и малки предприятия, представители на неправителствени организации на бизнеса и местната управа се запознаха с актуалните възможности за привличане на европейски средства през 2013 година.
   Разгледани бяха активните и предстоящи за обявяване процедури за безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, с потенциални бенефициенти – стопански субекти и общинската администрация. Обърнато бе внимание на нарастващата функционалност и системно обогатяващо се съдържание на Единния портал на структурните инструменти в България (www.eufunds.bg), в полза на потребителите на информация.
   По-сериозен интерес присъстващите проявиха към процедури „Енергийна ефективност и зелена икономика” и „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” на ОП „Конкурентоспособност”. Зададени бяха въпроси и се направиха пояснения относно насоките и начините за кандидатстване. Изразено бе съжаление, че до момента в община Кубрат не са използвани пълноценно възможностите за развитие на предприятията, които дават европейските фондове. Някои участници коментираха идеи за обединяване на усилията си, като подготвят и кандидатстват с проект за създаване на клъстер.
   В изнесената приемна след събитието, експертите от ОИЦ-Разград предоставиха подробна информация по поставени въпроси, свързани със „Списъка на материали и оборудване, допустими за финансиране“ на процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика”, както и за отделните компоненти на процедура „Развитие на клъстерите в България”.
   Ръководителят на организацията-домакин Павлин Петров обобщи отзивите на присъстващите, че срещите с екипа на ОИЦ-Разград са полезни за тях и трябва да се провеждат още по-често.
   ОИЦ - Разград е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

 

Екипът на ОИЦ-Разград посети Кубрат Екипът на ОИЦ-Разград посети Кубрат Екипът на ОИЦ-Разград посети Кубрат

 

Назад