Секретарят на МКБППМН-Кубрат изнесе лекция пред учители и ученици от НУ „Васил Левски“-Лозница

   По покана на д-р Айше Реджеб, директор на отдел „Образование и култура“ при Община Лозница секретарят на кубратската комисия изнесе лекция пред учители и ученици от местното начално училище. Събитието се състоя в ОДК и протече под формата на казуси и интерактивни игри в подкрепа на проекта – „Компенсиращи модели и подкрепа на децата и учениците на град Лозница при образователна интеграция и превенция на вторична сегрегация“.
   Възпитаниците на Антоанета Стоянова, директор на НЧ „Васил Левски“ разсъждаваха върху агресията и насилието в училище. Как изглежда проблема през детските очи, за какво най-често се карат децата, какво поражда конфликтите в училище, кои са страните в конфликта, какви чувства и емоция поражда възникналото напрежение и др. бяха обект на обсъждане по време на срещата. Обстановката и темата поради използването на интеракция, предпочитан метод от д-р Карагьозова, която дава възможност на всички да вземат участие и да влязат във взаимодействие по между си, което довежда до сплотеност в групата. Слушателите бяха разделени на 7 отбора, колкото бяха и работните маси. Всяка маса излъчи свой говорител и даде своите отговори и решения по въпросите свързани с темата. На вниманието на малките слушатели бяха поставени казуси от ежедневието, които целяха да затвърдят понятията емпатия и толерантност, като страни на социалното позитивно общуване или защо се налага да влезем в „чуждите обувки“ от време на време. Съчувствие, съпричастност, взаимопомощ, подкрепа - бяха ключови думи, които отборите трябваше да съотнесат към разглежданите примери.
   В края на срещата и броени дни преди лятната ваканция, през която се извършват най-много противоправни деяния се наблегна и на превенцията, като предпазна мярка за щастливо и безопасно лято. Учениците си припомниха и правилата, които трябва да спазват на пътното платно и отбелязаха с плакат 29 юни – националният ден за безопасност на движението по пътищата. Директорът на образователната институция г-жа Стоянова приветства срещата от типа- „специалисти с ученици“, на които се поставят различни гледни точки, по време на които, освен че затвърждават знания, но се и получават и нови такива.

   МКБППМН-Кубрат

 

 

 

„Секретарят на МКБППМН-Кубрат изнесе лекция пред учители и ученици от НУ „Васил Левски“-Лозница „Секретарят на МКБППМН-Кубрат изнесе лекция пред учители и ученици от НУ „Васил Левски“-Лозница „Секретарят на МКБППМН-Кубрат изнесе лекция пред учители и ученици от НУ „Васил Левски“-Лозница

Назад