Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 19.05.2022 г.

   С 16 гласа „за“ и 4 „против“ Общинският съвет в Кубрат утвърди класирането, извършено в Протокол от 17 май 2022 г. на Комисията по провеждане на конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на Многопрофилната болница за активно лечение в град Кубрат. Класиралата се с оценка от 5.22 д-р Леман Балканджиева днес бе утвърдена с решение на местния парламент за управител на лечебното заведение в град Кубрат за срок от три години.
   Пред присъстващите д-р Балканджиева благодари за доверието, след което отправи поздравленията си към председателят на Общинския съвет Хюсеин Юмеров, кметът на Община Кубрат Алкин Неби, общинските съветници и към хората, които са я подкрепяли безрезервно.
   „Позволете ми да изкажа благодарността си към всички Вас, които в труден момент ме подкрепихте безрезервно и повярвахте в моите качества и професионален опит. Оценявам доверието, което ми дадохте, осъзнавайки, че това е изключително отговорен акт от ваша страна“, заяви д-р Балканджиева.
   „Това ме мотивира още повече в направения от мен избор да поема ръководството на болницата. Благодаря за неоценимата помощ и подкрепа в лицето на председателя Юмеров, кмета Алкин Неби. Благодаря за съдействието и подкрепата, както и за предоставените средства за закупуването на медицинска апаратура и оборудване на стойност от 115 000 лева за общинската болница“, посочи избрания управител.
   „Благодаря на всички общински съветници, които повярваха в мен и ми гласуваха доверие, оказвайки ми също и морална подкрепа. Благодаря и на онези общински съветници, които бяха конструктивна опозиция и коректив“, заяви д-р Леман Балканджиева, след което в заключение благодари на всички лекари, медицински сестри, лаборанти и помощен персонал.
   След запитване от общинския съветник Орхан Бедиханов /ЗНС/ стана ясно, че писмената разработка на бизнес плана за развитие и дейността на болницата за активно лечение в Кубрат за тригодишния период е на разположение за желаещите да се запознаят с него по-подробно.
   По време на заседанието местните депутати приеха решения за продажбата на два поземлени имота на собственици на законно построени жилищни сгради в селата Мъдрево и Каменово. Съветниците одобриха прехвърлянето на краткотрайни и дълготрайни материални активи от Община Кубрат, като първостепенен разпоредител с бюджет, към Районното управление в Кубрат.
   На сесията беше определен представител за участие в предстоящо Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ – Разград. Представител за Община Кубрат ще е кметът Алкин Неби, а негов заместник ще е зам.-кметът Мирослав Йорданов. По време на дебатите по тази точка кубратският градоначалник изрази разочарованието си от ежегодните повишения на цените на водата за битовите потребители, както и за все по-зачестяващите ремонти на ВиК мрежата по населените места в общината. Кметът Неби сподели, че след нито една авария изкопните дейности по асфалтовата настилка не са били асфалтирани, нещо, което всъщност било задължение на ремонтните екипи.
   Местните парламентаристи определиха кметът Неби за представител на Община Кубрат в Комисията за изработване на областна здравна карта, както и още един представител в Областната комисия по изработването на областна аптечна мрежа в лицето на общинския съветник д-р Ибрахим Яхов. Кметът Неби ще представлява общината и в редовно годишно заседание на акционерите на Многопрофилната болница „Св. Иван Рилски“ в Разград, а при невъзможност това ще е неговият заместник Мирослав Йорданов.
   Съветниците дадоха „зелена светлина“ и за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели от община Кубрат към Окръжен съд – Разград за мандат 2023 – 2026 г., като първо бе одобрена временна Комисия за разглеждане документите на кандидатите за съдебни заседатели в състав от петима общински съветници: Алисе Незирова, Ганка Георгиева, д-р Ибрахим Яхов, Нина Цонева и Цветомир Цонев. Към този екип на комисията бе предложено да бъде добавен и юрист в лицето на общинския съветник Мариета Борисова, която обаче си направи отвод.
   По време на Общинската сесия съветниците единодушно взеха решение за удостояване с награда „Зрелостник на годината“ отличничката от СУ „Христо Ботев“ в Кубрат Сибел Хасанова, като одобриха и парична награда за нея от 500 лева.
   На заседанието бяха разгледани и гласувани общо 12 докладни записки.

 

 

 

Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 19.05.2022 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 19.05.2022 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 19.05.2022 г.

Назад