Публично обсъждане на проектобюджета на община Кубрат

   Вчера в Кубрат се състоя публично обсъждане на общинския бюджет за 2013 година. Присъстваха общински съветници, кметове, служители в общинската администрация, представители на образованието, здравеопазването, бизнеса, НПО, организации, граждани и дори членовете на Ученическия парламент от СОУ „Христо Ботев“ - гр. Кубрат.
   Параметрите на финансовата рамка по отделните функции на проектобюджета представи кметът на общината Ремзи Халилов.
   Общият обем на бюджета е 10 399 251 лева. Спрямо началния бюджет за миналата година завишението е от 512 095 лева. Приходите с държавен характер са за 6 213 082 лева, а с общински - 4 186 169 лева. Най-много средства са предвидени за образование - 4 923 713 лева, следват общи държавни служби - 1 510 454 лева, социални дейности - 1 345 506 лева и др.
   Общият бюджет на разходите по кметства е в размер на 4 154 032 лева. С най-голям бюджет е град Кубрат - 3 199 112 лева, следван от общинския съвет - 103 327 лева, и най-големите села - Бисерци, Севар и Мъдрево.
   Предвидените средства за капиталови разходи са за 553 184 лева. От тях 429 400 лева са за основни ремонти.
   Нямаше много мнения, препоръки и мнения по проектобюджета. Тези, които бяха направени, дойдоха от представителите на Ученическия парламент и от директори в сферата на образованието.

 

Назад