Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 19.04.2022 г.

   Днес Общински съвет в Кубрат проведе редовно заседание, което се състоя в Ритуалната зала към местното читалище „Св. св. Кирил и Методий“ в Кубрат.
   Още в началото всички съветници одобриха единодушно изменение на Наредба № 11 на Общинския съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Докладната записка бе свързана с отпадането от 1-ви април 2022 г. на таксите за детските градини и ясли на територията на община Кубрат. От ръководството на Общината обясниха, че това ще се отрази положително на семейния бюджет в тези времена на кризи и инфлация.
   На сесията бяха одобрени продажбата на имот в регулация в село Севар за търговски нужди, както и изграждането на едноетажна пристройка към търговски обект върху площ от 255 кв. м. в село Беловец.
   Общинският съвет одобри и Общинската програма за закрила на детето за 2022 година.
   Всички докладни записки бяха представени от заместник-кметовете Женифер Пойраз и Мирослав Йорданов.

 

Назад