Бюлетин за планови прекъсвания на Електроразпределение Север АД

   На 18.04.2022 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч. поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Сеслав.
   Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:00 ч. в районите на кв. Дряново - гр. Кубрат, улиците: "Спартак", "Росица", "Родина", "Бузлуджа", част от "Назъм Хикмет", с.Горичево, с. Божурово, с. Звънарци, с. Юпер, ДЗС Кубрат, ПС на "Водоснабдяване Дунав", базови станции на мобилните оператори.

   На 19.04.2022 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч. поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Юпер.
   Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:00 ч. в районите на кв. Дряново - гр. Кубрат, улиците: "Спартак", "Росица", "Родина", "Бузлуджа", част от "Назъм Хикмет", с. Горичево, с. Божурово, с. Звънарци, с. Сеслав, ДЗС Кубрат, ПС на "Водоснабдяване Дунав", базови станции на мобилните оператори.

 

Назад