Съобщение до производителите на винено грозде

   Уведомяваме производителите на винено грозде: собственици, арендатори, наематели на лозарски имоти с площ над 1 декар, на територията на Община Кубрат, своевременно да се регистрират или пререгистрират към териториалното звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното (ТЗИАЛВ) – гр. Русе, ул. „Борисова“ № 52.

 

Назад