Проведено публично обсъждане на проектобюджета на община Кубрат за 2022 г.

   В Кубрат се състоя публично обсъждане по изготвянето на общинския бюджет за 2022 година. На срещата присъстваха общински съветници, служители на общинската администрация и граждани. Параметрите на финансовата рамка по отделните функции на проектобюджета представи кметът на общината г-н Алкин Неби.
   Общият обем на бюджета е малко над 21 млн. лева. Спрямо началния бюджет за миналата година завишението е с около 2,2 млн. лева. Приходите с държавен характер са за 14,9 млн. лева, а с общински - 6,1 млн. лева.
   Най-много средства са предвидени за образование - 8,9 млн. лева, следват общи държавни служби - 2,7 млн. лева, а социалните дейности възлизат на 3 млн. лева, като тук завишението е с 26% спрямо 2021 година. За здравеопазване са предвидени 1 млн. лева - също е и финансовото перо и за културата.
   Въпроси и мнения по проектобюджета изказа бившият кмет на Кубрат, инженер Бюрхан Исмаилов. На всички въпроси беше отговорено от екипа на Община Кубрат и кмета Алкин Неби.

 

 

 

Проведено публично обсъждане на проектобюджета на община Кубрат за 2022 г. Проведено публично обсъждане на проектобюджета на община Кубрат за 2022 г. Проведено публично обсъждане на проектобюджета на община Кубрат за 2022 г.

Назад