Интерактивен урок на тема “Който сее бури, жъне урагани“ организира МКБППМН-Кубрат

   Часът по гражданско образование в 11 “а“ клас в кубратското средно училище премина с участието на МКБППМН-Кубрат и предизвикателството да разсъждават върху поговорките „Който сее бури, жъне урагани“ и „Жънем в настоящето това, което сеем в миналото, както ще жънем в бъдеще това, което ще сеем днес“.
   Класът разделен на два отбора, трябваше да свържат поговорките със ситуации от ежедневието на които отговарят най-пълно. В края на урока и двата отбора показаха умение да изведат правилните изводи и да излъчат послания. Не бива да подклаждаме каква да е негативна ситуация, защото тя може да придобие още по застрашителни размери, не бива да се отговаря на агресията с агресия дискутираха учениците със самочувствие, че се справят с поставената задача. Защо е важно да помним миналото, защо е нужно да градим върху него и надграждаме пък бяха част от предложенията на другия отбор.
   Ментори на двата отбора бяха учителят по философия и гражданско образование Едиз Акифов и секретарят на местната комисия д-р Надие Карагьозова. Ученичката Ния Данаилова, както и целият клас бяха изненадани с похвални грамоти от местната комисия за постигнато високи образователни резултати.

   МКБППМН-Кубрат

 

 

 

Интерактивен урок на тема “Който сее бури, жъне урагани“ организира МКБППМН-Кубрат Интерактивен урок на тема “Който сее бури, жъне урагани“ организира МКБППМН-Кубрат Интерактивен урок на тема “Който сее бури, жъне урагани“ организира МКБППМН-Кубрат

Назад