Обява за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2022 - 2023 г.

   Община Кубрат уведомява всички собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ, че в срок до 10 март 2022 г. ще се приемат заявления за наемане на пасища, мери по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за срок от 5 стопански години, считано от 1 октомври 2022 г.

 

 

Списък на пасища - Приложение №1 и Приложение №2 Версия за Adobe Reader

 

Назад