МКБППМН-Кубрат организира ученическа дискусия на тема „По време на конфликт аз…“

   Единадесетокласници от кубратското СУ „Христо Ботев“ дискутираха в час по гражданско образование върху конфликтна ситуация с ментори Едиз Акифов - учител по философия и гражданско образование и д-р Надие Карагьозова - секретар на местната комисия. В продължение на един учебен час класът разделен на три отбора се опита да даде отговор на следните въпроси: Какви чувства изпитвам по време на конфликт?, Как изразявам чувствата, които изпитвам по време на конфликта?, Как потискам чувствата по време на конфликт? и Какъв е резултатът от всичко това.
   Всяка от групите представи своята разработка пред останалите отбори, като след представянето имаше кратка дискусия и въпроси към участниците на съответния отбор. След като всички отбори дадоха своята дефиниция по темата, бяха направени следните изводи-конфликтът е начин за разрешаване на разногласия, които възникват в резултат на взаимодействие между хората, които влизат в различни отношения- политически, социални, икономически и др. Най-често изпитваните чувства по време на конфликт са гняв, обида, разочарование, възмущение и др. Бяха посочени следните начини за изразяването им- крещене, стискане на юмруци, вербална агресия и др.
   Всички отбори бяха единодушни, като посочиха позитивни форми за излизане от конфликтна ситуация-като компромис, диалог, дискусия, напускане на мястото на конфликт с цел пресичане неговото разрастване и др. като в резултат на това се стига до състояние на мир, съгласие, способност да разрешават противоречива ситуация чрез консенсус.
   Срещата премина в позитивна среда с разиграване на интерактивна игра в началото на часа и с връчване на похвални грамоти за класа и учителя за отлично представяне в дискусията, които местната комисия издава в знак на добро сътрудничество и партньорство.

   МКБППМН-Кубрат

 

 

 

МКБППМН-Кубрат организира ученическа дискусия на тема „По време на конфликт аз…“ МКБППМН-Кубрат организира ученическа дискусия на тема „По време на конфликт аз…“ МКБППМН-Кубрат организира ученическа дискусия на тема „По време на конфликт аз…“

Назад