Обява за прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2022/2023 г.

   Уведомяваме Ви, че е стартирана кампания за прием на граждански лица за курсанти във висшите военни училища:
   1. Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ в гр. Шумен и факултет „Общовойскови“ в гр. Велико Търново, към Националния военен университет „Васил Левски“ - Велико Търново;
   2. Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ - Долна Митрополия;
   3. Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ - Варна. Срокът за обучение по всички военни специалности е 5 години, с придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“.
   Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
   1. Да имат завършено средно образование;
   2. Да са годни за военна служба;
   3. Да са граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
   4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство;
   5. Да не страдат от психично заболяване, удостоверено по съответния ред;
   6. Към 31 декември в годината на кандидатстване да са навършили пълнолетие и не по възрастни от 31 години.
   7. Да са с минимален ръст 150см., минимално тегло 50кг.-за мъжете и минимален ръст 150см. и минимално тегло 48кг. - за жените.

   За повече информация и контакт:
   Военно окръжие – Разград, бул. „Априлско въстание” № 19, тел. 088 255 20 11.

 

Назад