„Който пее, зло не мисли“ казаха четвъртокласници в подкрепа на превантивно-образователната програма на МКБППМН-Кубрат

   С най-малките доброволци – ученици от четвърти клас на СУ „Христо Ботев“ с класен ръководител Татяна Попова, стартира годината МКБППМН-Кубрат на 6 януари 2022 г. Като най-малки и най-нетърпеливи да се включат в предизвикателствата на местната комисия, малчуганите се изправиха пред първото предизвикателство, а именно – с подходящи поговорки да интерпретират и озаглавят изображения от постер-плаката, който беше предоставен на вниманието им. На плаката имаше изображения, които пресъздават реални ситуации от ежедневието и дейности, които присъстват в живота както на възрастните, така и на малките.
   Върху конфликта ситуация, сплотен екип (бригада), пеене и взаимопомощ умуваха малките любознайковци и се впуснаха в припомняне и търсене на най-подходящите поговорки. След не по-малко от 40 минути – Хелин, Дилек, Никол, Еда и Деря с малко помощ и насоки от секретаря на местната комисия д-р Карагьозова, поставиха подходящата поговорка под всяка картинка с кратък коментар по нея. И така към конфликтната ситуация те избраха поговорката „Да бе мирно седяло-не би чудо видяло“ и направиха следния коментар – „който се държи добре с другите, не създава напрежение и конфликти и обратното, ако някой се държи лошо с другите, тогава се случват и конфликтите, които предизвикват лоши емоции.
   „Сговорна дружина – планина повдига“ беше предложението за ситуацията, пресъздаваща сплотеност и заедност и извода, че когато хората се обединят, уважават се помежду си, по-лесно постигат желани резултати и изпитват по-голямо щастие. Изразът „Добрият приятел е голям късмет“ беше съотнесен към изображението на взаимопомощ и приятелска ръка. А накрая, всички в хор, доволни от заниманието казаха убедително, в стила на позитивния дух, от който се ръководи местната комисия: „Който пее, зло не мисли“ и призоваха всички да търсят красивото, положителното, настроението, радостта, посланията в дейностите, които претворяват света по неповторим начин, а именно – чрез изкуството и фолклора, които обединяват различни форми и стилове и в които позитивната превенция не липсва.
   Както обяви в края на миналата година, МКБППМН-Кубрат през 2022 година ще търси и предлага добри решения и позитиви за успешна превенция чрез новата превантивно-образователна –програма „Сто-поговорки-сто истини. Превенция и личностно развитие чрез фолклор и народното творчество“, чийто автор е д-р Надие Карагьозова.

   МКБППМН-Кубрат

 

 

 

Превантивно-образователната програма на МКБППМН-Кубрат Превантивно-образователната програма на МКБППМН-Кубрат Превантивно-образователната програма на МКБППМН-Кубрат

Назад