Съобщение по чл. 66 от АПК

   Общинска администрация - Кубрат публикува настоящото съобщение на основание чл. 66 от АПК, с което се уведомяват всички заинтересовани лица, че е издадена заповед на кмета на община Кубрат за погасено право на строеж по давност.
   На основание чл. 69 от АПК в едномесечен срок от датата на обявяване на съобщението заинтересованите лица в производството по издаване на заповедта могат да участват с възражения до Община Кубрат.

 

 

Заповед №927 / 31.12.2021 г. на кмета на община Кубрат Версия за Acrobat Reader
Заповед №928 / 31.12.2021 г. на кмета на община Кубрат Версия за Acrobat Reader

 

Назад