Публично обсъждане на Проектобюджет 2013 г.

   Кметът на Община Кубрат на основание чл.11, ал.6 от Закона за общинските бюджети и чл.40, ал.1 от Наредба №12 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, кани жителите на Община Кубрат, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 07.02.2013 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч. в Ритуалната зала на читалище „Св. Св. Кирил и Методий“ на Община Кубрат на публично обсъждане на проекта за бюджета за 2013 г. на Община Кубрат.

   Уважаеми съграждани,
   Предстои приемането на бюджета на Община Кубрат за 2013 година. По традиция това става след обществено обсъждане с местната общественост. Водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения за включване в Бюджет 2013 на Община Кубрат от 04.02.2013 г. до 06.02.2013 г. във финансово-счетоводния отдел на общината.
   Материалите по проекта за бюджет за 2013 са изложени на информационното табло в административната сграда на общината.
   ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

Назад