Важно съобщение

   Уважаеми граждани,
   Община Кубрат Ви информира, че във връзка с годишното приключване на банковите сметки на бюджетните организации за 2021 г. и на основание ДДС 06/30.11.2021 г. на Министерство на финансите на 31.12.2021 г., касите на Община Кубрат няма да обслужват граждани.

 

Назад