МКБППМН - Кубрат представи пред Кмета на Общината новата превантивно-образователна програма

   На работна среща, състояла се на 24 ноември 2021 година, секретарят на МКБППМН-Кубрат д-р Надие Карагьозова представи пред кмета на Община Кубрат Алкин Неби новата превантивно-образователна програма на местната комисия за 2022 година, озаглавена „Сто поговорки - сто истини. Превенция и личностно развитие чрез фолклор и народното творчество“.
   На срещата бяха поканени ученици от танцова формация „Валенс“ и техният ръководител – хореограф Валентина Петрова (създател на групата). В кратко изложение, авторът на програмата Надие Карагьозова, запозна присъстващите с целите и задачите на програмата и направи кратка обосновка за избора на темата, като продължение на преходната програма на комисията „Ценности и добродетели“. На срещата бяха представени и връчени на присъстващите новите позитивни ученически папки, които резонират с темата и в синтезиран вид представят магията на пословиците и поговорките - с малко думи да кажеш много. Програмата предвижда по нея да бъде реализирана през годината кръгла маса под патронажа на кмета на Общината и представлява поредно предизвикателство към ученици и учители, които в избрана от тях форма могат да организират различни образователни инициативи, за да застъпят и превенцията, като една съвременна необходимост в условията на образователната институция.
   Кметът Алкин Неби, като домакин на срещата изрази готовност за пълна подкрепа на предприетите идеи и пожела успех на участниците в тяхното реализиране. Светлана Кирилова, като дългогодишен юрист в местната комисия и участник в срещата отбеляза, че МКБППМН-Кубрат всяка година предлага своя авторска програма, които в разгърнат вид утвърждават превенцията като неделима част от образователно-възпитателния процес.
   В края на срещата Валентина Петрова получи похвална грамота от МКБППМН-Кубрат за постигнати високи резултати в популяризирането на танцовото изкуство сред децата, която беше връчена от кмета на общината.

   МКБППМН-Кубрат

 

 

 

МКБППМН - Кубрат представи пред Кмета на Общината новата превантивно-образователна програма МКБППМН - Кубрат представи пред Кмета на Общината новата превантивно-образователна програма МКБППМН - Кубрат представи пред Кмета на Общината новата превантивно-образователна програма
МКБППМН - Кубрат представи пред Кмета на Общината новата превантивно-образователна програма МКБППМН - Кубрат представи пред Кмета на Общината новата превантивно-образователна програма МКБППМН - Кубрат представи пред Кмета на Общината новата превантивно-образователна програма

Назад