Съобщение до земеделските производители

   Община Кубрат уведомява всички земеделски производители на територията на общината, че съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №3/1999 г. са длъжни в срок до 28.02.2013 г. да представят актуална информация за дейността си като земеделски производители. Анкетната карта с анкетните формуляри се представя на хартиен и магнитен носител в ОД “Земеделие“, след заверка на същите от общинска служба по земеделие - гр. Кубрат.
   Указания за регистрация и файла за попълване може да намерите на адрес: odz_razgrad@mail.bg, както и в ОСЗ – гр. Кубрат.

 

Назад