Важно съобщение

   Уважаеми граждани,
   Община Кубрат Ви информира, че поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в Общинска администрация – Кубрат на 29 октомври 2021 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. Административното обслужване на гражданите и бизнеса ще бъде осъществено от 08:00 ч. до 14:00 ч. без прекъсване.
   Благодарим Ви за проявеното разбиране!

   Община Кубрат

 

Назад