До 20 август 2021 г. се ограничава косенето на трева и машинното почистване в постоянно затревените площи и в обработваемите земи в страната

   До 20 август 2021 г., включително, се забранява поддържането на постоянно затревените площи и на обработваемите земи в състояние, годно за производство. Забраната се налага поради множеството пожари в страната през последните дни. Със Заповед № РД09-788/05.08.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков се ограничава косенето на трева, машинното почистване (мулчиране), включително и почистване на храсти. Причината е, че при тези дейности досегът на селскостопанската техника с камъни може да предизвика искри, които да доведат до възникване на пожар.
   ДФ „Земеделие“ напомня, че паленето на стърнища е забранено и подобни действия се санкционират както по българското законодателство, така и по европейските Регламенти.

 

 

Заповед №РД09-788 / 05.08.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите Версия за Adobe Reader

 

Назад