Съобщение от Общинска служба по земеделие - Кубрат

   На основание чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, уведомяваме собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка със сключването на споразумения за ползване на масивите за стопанската 2021/2022 година в землищата на територията на община Кубрат, област Разград, са изготвени предварителни регистри на имотите.
   Предварителните регистри са на разположение за разглеждане в Общинска служба по земеделие гр. Кубрат.
   Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 16 август 2021 г.   Общинската служба по земеделие – Кубрат уведомява собствениците и ползвателите на земеделски земи, че е съгласуван график за провеждане на заседания на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ по населени места в общината, назначена със Заповед №РД-07-23 / 27.07.2021 г. на Директора на Областната дирекция "Земеделие" - Разград за стопанската 2021/2022 г. за землищата на Община Кубрат.

 

 

График за провеждане по населени места в община Кубрат Версия за Acrobat Reader

 

Назад