Таксата за битови отпадъци в Кубрат остава без промяна

   В гр. Кубрат се проведе последното за годината заседание на общинския съвет. На него присъстваха и представители на ученическия парламент в СОУ „Христо Ботев“ в града. Разгледани и приети бяха пет докладни записки. Приета бе актуализация на бюджета на община Кубрат за 2012 година, като бяха направени вътрешни промени в него. Одобрени бяха план-сметките за разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на територията на населените места в общината за 2013 година в размер на 809 341 лева. Приеха се и таксите за битови отпадъци за следващата година. Всички те остават без промяна. За жилищните имоти промилите са 4.5. За нежилищните - за Кубрат - 8 промила и за селата - 6.5 промила. С 7 години бе удължен крайният срок за сключения договор безвъзмездно ползване на част от общинските сгради от общинската служба по земеделие в града
   След края на сесията се състоя празнична среща на кмета на общината Ремзи Халилов с ръководители на фирми, учреждения, учебни заведения и бизнесмени. С коледни и новогодишни благопожелания към присъстващите се обърнаха г-н Халилов и отец Евгений Дечев. Малки коледари отправиха също коледни послания и сурвакаха наред. Срещата приключи с традиционния коктейл.

 

Назад