В Кубрат се проведе публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на Бюджет 2020

   В Кубрат се проведе публично обсъждане на годишния отчет по изпълнението на бюджета на общината за 2020 година. На обсъждането присъстваха кметът на община Кубрат Алкин Неби, председателят на общинския съвет Хюсеин Юмеров, заместник-кметoвете Мирослав Йорданов и Женифер Пойраз, общински съветници, служители в общинската администрация и граждани.
   Във връзка с бюджета за изминалата календарна година бе отчетено, че при план за приходите и разходите той е бил в размер на 18 979 541 лева, като е отчетено изпълнение от 16 108 832 лева. Данъчните приходи са изпълнени на 25% от общия размер на собствените приходи за 2020 година, а неданъчните – 75%.
   Най-голямото перо от разходите е за „Образование“, където са изразходвани 8 195 863 лева. Разходите за „Социално осигуряване и грижи“ са 3 058 146 лева, а за жилищно строителство, БКС и околна среда са изразходвани 1 130 713 лева.
   Отчетът за изпълнението на Общинския бюджет бе представен от кмета Неби и неговия екип. По време на публичния дебат постъпиха няколко въпроса, свързани с определянето на данъци и такси, на които бе отговорено компетентно и подробно.
   Годишния отчет по изпълнението на Бюджет 2020 на Община Кубрат предстои да бъде приет на редовна сесия на местния парламент.

 

Назад