На вниманието на всички обекти с обществено предназначение

   Във връзка с намаляване на заболеваемостта от Covid-19 и предстоящи проверки в тази насока, моля за стриктно спазване на противоепидемичните мерки въведени със Заповед № РД-01-496/15.06.2021г. на МЗ, допълнена със Заповед № РД-01-496/15.06.2021 на МЗ.

   Алкин Неби,
   Кмет на Община Кубрат

 

 

Заповед № РД-01-373/27.05.2021г. на МЗ, допълнена със Заповед № РД-01-496/15.06.2021 на МЗ. Версия за Acrobat Reader

 

Назад