Стартира третирането срещу комари в Кубрат

   Община Кубрат предприе мерки срещу популацията на комари тази година.
   Наземното третиране срещу хапещите насекоми започна вчера от общинския център и ще продължи днес по населените места в общината – от 21,00 ч. до 01.00 ч. на 14 юли. Часовете са съобразени с Общинската Наредба за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. В града вече се третират парковете, алеи и улици. Проверка на място снощи извърши зам.-кметът Мирослав Йорданов.
   Третирането срещу комари в общината се извършва по следния график:
   • 12.07.2021 г. - с. Медовене - от 21:00 до 24:00 часа
   • 12.07.2021 г. - гр. Кубрат - от 21:00 до 24:00 часа
   • 12.07.2021 г. - с. Каменово - от 21:00 до 24:00 часа
   • 12.07.2021 г. - с. Равно - от 21:00 до 24:00 часа
   • 13.07.2021 г. - с. Севар - от 21:00 до 24:00 часа
   • 13.07.2021 г. - с. Мъдрево - от 21:00 до 24:00 часа
   • 13.07.2021 г. - с. Тертер - от 21:00 до 24:00 часа
   • 13.07.2021 г. - с. Бисерци - от 21:00 до 24:00 часа
   • 13.07.2021 г. - с. Божурово - от 21:00 до 24:00 часа
   • 13.07.2021 г. - с. Звънарци - от 21:00 до 24:00 часа
   • 13.07.2021 г. - с. Юпер - от 21:00 до 24:00 часа
   • 13.07.2021 г. - с. Сеслав - от 21:00 до 24:00 часа
   • 13.07.2021 г. - с. Беловец - от 21:00 до 24:00 часа
   • 13.07.2021 г. - с. Горичево - от 21:00 до 24:00 часа
   • 13.07.2021 г. - с. Точилари - от 21:00 до 24:00 часа
   • 13.07.2021 г. - с. Задруга - от 21:00 до 24:00 часа
   • 13.07.2021 г. - с. Савин - от 21:00 до 24:00 часа.

 

 

 

Стартира третирането срещу комари в Кубрат Стартира третирането срещу комари в Кубрат Стартира третирането срещу комари в Кубрат

Назад