16 души ще вземат участие в регионалната програма за заетост на община Кубрат

   Стартира изпълнението на регионалната програма за заетост за 2021 г. в Община Кубрат. Програмата е за период от половин година, като общата стойност на националното финансиране е в размер на 57 290 лева.
   Общият брой на лицата от целевите групи, които ще бъдат включени в програмата за шест месеца, е 16 души с по 6-часов работен ден на длъжност „Работник, поддръжка“ и „Работник, озеленяване“.
   Новоназначените лица ще работят по поддръжка на пътища и канавки, бордюри от затревяване, отпадъци, наноси, поливане, окопаване, косене на зелени площи и др.
   Назначените лица са представители на следните целеви групи: Безработни младежи до 29 години. Младежи до 25-годишна възраст, които не се обучават и не са ангажирани с никаква заетост. В целевите групи попадат също безработни лица над 50-годишна възраст, които са с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности в т.ч. безработни с ниско образование, както и хора с увреждания и продължително безработни лица. В групата попадат и лица, които са извън работната сила и без стимул за работа.
   Целта е уязвимите групи, хората в риск и хората от слабо населени райони и без работа, да заемат своето място на пазара на труда чрез осигуряването на тяхната заетост и конкурентоспособност.

 

Назад