Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 28.04.2021 г.

   В Кубрат се проведе заседание на Общинския съвет, на което бяха разгледани и приети общо единайсет докладни записки.
   Още в началото на днешната редовна сесия, от новосформираната местна парламентарна коалиция на "ГЕРБ-ЗНС", бяха отправени запитвания относно законосъобразността на някои от докладните записки, свързани с продажбата на незастроени имоти в село Юпер. Въпреки противоречията по предложените точки, то те срещнаха одобрението на мнозинството на ДПС и бяха приети.
   Без особено дебатиране съветниците подкрепиха със "за" пет от докладните записки, свързани с удължаване на сроковете за ползване на общински имоти. Местният парламент даде съгласието си и прие дарение на незастроени имоти в село Юпер, като определи също маломерните имоти и лозя от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2021/2022 година без търг или конкурс.
   В последната точка "Разни" съветниците от "ГЕРБ-ЗНС" представиха две предложения, свързани с необходимостта от газифициране в общинския център от "Овергаз Мрежи” АД и изграждането на бордюри и пешеходни алеи на улици, на които такива липсват. В отговор на последното предложение Кметът Алкин Неби коментира, че в града вече са проведени строително-ремонтни мероприятия по изграждането на тротоари и към този момент продължават да текат ремонти на Агенция "Пътна инфраструктура", за които пряко съдействие оказва и Община Кубрат.

 

 

 

Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 28.04.2021 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 28.04.2021 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 28.04.2021 г.

Назад