Уведомление от отдел „ОСОПИД“

   Във връзка с предстоящото възобновяване на дейността на Общинския пазар за сергийна търговия (Битака) на Панаирската поляна, каним всички желаещи търговци, земеделски стопани и др., да подадат заявления за участие (по образец), в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ към Общинска администрация - Кубрат, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

 

Назад